Term of use

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák

 

Amely létrejött a www.parapolypecs.hu weboldalt (továbbiakban: Portál) üzemeltető Markal Imréné egyéni vállalkozó - kisadózó (8360 Keszthely, Laky Demeter köz 1/b, tel.: +36 70286 5799; a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) között.

 

1 Jegyvásárlás

A játék igénybevétele jegyvásárláshoz kötött. A jegyvásárlás online a www.parapolypecs.hu weboldalon lehetséges. A jegyvásárláskor megadott adatokat Szolgáltató az adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli.

Jegyvásárlás alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

- családi-, és utónév (kötelező)

- e-mailcím (kötelező)

- számlázási adatok:

- számlázási név

- számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

A Szolgáltató nem felel a jegyvásárlás során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

 

A jegyvásárlás során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, a számla kiállítása, valamint saját célra vonatkozó online marketing tevékenység érdekében kezeli a Szolgáltató.

 

Megvásárolt jegy törlése:

Amennyiben az igényelt jegy a rendeléstől számított 30 napon belül nem kerül Felhasználó által kifizetésre, a rendelés automatikusan törlődik. Ezen esetekben Szolgáltatónak további követelése nincs Felhasználóval szemben. A kifizetett jegyet szolgáltató visszaváltani nem köteles.

 

2 A Jegyvásárlás menete

Felhasználó a jegyvásárláskor kiválasztja a vásárolni kívánt jegy típusát.

 

2.1 Jegytípusok:

2.1.1 Játék jegy:

A saját részre vásárolt jegy egy egész csapat, vagyis min. 2 max. 6 fő részére biztosít játék lehetőséget. Nagyobb létszám esetén minden 6 fő után külön jegy vásárlása szükséges a szolgáltatás igénybe vételéhez. Játék igénybevételére vásárolt jeggyel a játék a jegy kifizetése után azonnal, de max. 24 órán belül aktiválható. Amennyiben Felhasználó a jegyet bankkártyás fizetéssel azonnal kifizeti, megkapja a fizetésről készült számlát és a jegy felhasználásának további lépéseit. Amennyiben az online bankkártyás fizetés megtörténtét követő max. 30 percen belül a számla és a jegy további használatáról szóló e-mail nem érkezik meg a jegyvásárláskor megadott e-mail címre (és a spam mappában sem találtható) technikai probléma adódhatott, melyről Felhasználó telefonon vagy e-mailben értesítheti Szolgáltatót. A Játék jegy a vásárlástól számított 30 napig használható fel.

 

2.1.2 Játék jegy aktiválása:

A saját részre vásárolt jegy kifizetéséről Felhasználó e-mail értesítést kap. Amennyiben a jegy vásárlásához ajándékba kapott jegyet vagy egyéb promóciós kódot használ fel, melynek következtében a fizetendő összeg 0 Ft-ra módosul automatikusan a fizetéssel megegyező tartalmú levelet küld a rendszer (mely fizetés hiányában fizetésről szóló számlát nem tartalmaz). A jegy aktiválásához a levélben szereplő aktiválás linkre kell kattintani, melynek következtében a böngészőben megnyílik a ParaPoly weboldal. Itt a Felhasználó még egyszer ellenőrizni tudja a kiválasztott pályát, a játék nyelvét és a játék során használandó e-mail címet, melyeket szükség esetén módosítani is tud. A weboldal alján lévő „Induljon a kaland” gombra kattintva a játék kezdetét veszi.

Felhasználónak a játék kezdetétől számítva 36 órája van a feladatok teljesítésére. A játék aktiválásáról Felhasználó e-mail értesítést kap, mely elektronikus levél tartalmazza a játék során használandó weboldal URL címét és a bejelentkezéshez szükséges adatokat. A bejelentkezés csapatonként csak egy eszközről lehetséges.

A játék elkezdése után a játék idejének meghosszabbítására vagy a játék újbóli lejátszására nincs lehetőség.

 

2.1.3 Ajándék jegy:

Az ajándékba vásárolt jegy egy teljes csapat, vagyis min. 2 max. 6 fő részére biztosít játék lehetőséget. Az ajándékba vásárolt jegy rendelése esetén a fizetéstől számított 24 órán belül küldjük az átadható ajándékkártyát pdf formátumban, melyet kinyomtatva lehet átadni. Az ajándék jegy érvényessége rendeléstől számított 3 hónap.

2.1.4 Ajándék jegy beváltása:

Az ajándékba adott jegyet, annak érvényességi idején belül lehet beváltani. Ajándék jegy esetén Felhasználónak továbbra is szüksége van egy Játék jegyre. Amennyiben Felhasználó Ajándék jeggyel rendelkezik az azon található kódot a Játék jegy vásárlásakor a Vócser mezőbe kell írnia. Az Játék jegy fizetendő ára az Ajándék jegy értékével csökken. Amennyiben a fizetendő összeg 0 Ft-ra változik, további fizetésre nincs szükség.

Az ajándék jegy és a saját részre vásárolt jegy egységesen 9.999 Ft-ba kerül, mely ár 0%-os ÁFA-t tartalmaz.

 

3 A Játék menete:

A játék igénybevételéhez Felhasználónak „Játék jeggyel” kell rendelkeznie, melyet a 2.1.1 pont szerint tud megvásárolni, majd aktiválni.

- A Játék jegy aktiválásakor Felhasználó az aktiválási oldalon megadott e-mail címre kap egy levelet, melyben szerepel, hogy milyen webcímen, milyen bejelentkezési adatokkal (felhasználónév + jelszó) tud bejelentkezni Szolgáltató által biztosított WEB szerverre.

- A játék igénybevételéhez Felhasználónak rendelkeznie kell okostelefonnal (vagy 3G-s tablettel), melyről az előző pontban említett WEB Szerverre be tud jelentkezni.

- Felhasználó a játék teljesítéséhez egy a Szolgáltató által biztosított kiadványt kell használnia, ill. az említett WEB szerveren e-mail-szerűen kapott információkat kell felhasználnia.

- A feladatok megoldásait szintén a WEB szerveren keresztül kell felhasználónak elküldenie Szolgáltató részére. Jó megoldás esetén kb. 30 mp-en belül érkezik az újabb feladat.

- Szolgáltató egy papír alapú kiadványt biztosít Felhasználó részére. Ezen kiadvány átvételi pontjairól Szolgáltató a játék jegy fizetéséről szóló levélben ill. a weboldalon is informálja Felhasználót.

- A játék teljesítéséhez Felhasználónak kb. 100MB mobilnetre van szüksége, melyet Szolgáltató nem tud biztosítani.

- A játék teljesítésére Felhasználónak a játék jegy aktiválásától számított 36 órán belül van lehetősége. Szolgáltató a 36 órás érvényességi időt csak abban az esetben tudja meghosszabbítani, ha bizonyíthatóan Szolgáltató által biztosított WEB szerver meghibásodása miatt nem tudja Felhasználó a játékot teljesíteni.

- A játékot Felhasználó a 36 óra érvényességi időn belül bármikor megszakíthatja, majd folytathatja.

 

4 Játék lemondása:

- A megvásárolt játék vagy ajándék jegy lemondására vagy visszaváltására Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

- a megkezdett játékot Felhasználó bármikor megszakíthatja vagy véglegesen abbahagyhatja, de a játék árának visszaigénylésére nem jogosult.

- a játék nem időponthoz kötött, a jegy érvényességi idején bármikor elkezdhető így rossz időjárás esetén sincs lehetőség a jegy esetleges újbóli felhasználására.

 

 

5 Részvételi feltételek

- A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

- 12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.

- A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.

- A játék időtartama max 48 óra. A játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

- Szándékos károkozás esetén Szolgáltató a kár megtérítését Felhasználóra átháríthatja.

- A játék során 2-4 km távolság gyalogos megtétele szükséges

- A játék időtartama min 2 óra, de a csapat tempójától és a beiktatott pihenők számától függően ennél jelentősen több is lehet

 

6 Felelősség:

- Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a ParaPoly játék során felmerülő személyi, vagyoni és nem-vagyoni károkért

- Szolgáltató kizárja a felelősséget az útvonalon felmerülő esetleges nehézségekért, melyek a ParaPoly játék igénybevételét befolyásolják (pl. építési munka, közterületi rendezvény stb.)

- Felhasználó tudomásul veszi, hogy saját felelősségén vesz részt ParaPoly játékon

 

7 Szerzői jog:

7.1 A ParaPoly játék feladatai és a Játékhoz tartozó papír alapú kiadványok játékot és feladatokat érintő képes tartalma a ParaPark Kft. szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő felhasználása, másolása csak a ParaPark Kft. írásos beleegyezésével történhet.

7.2 A ParaPoly weboldal, a webdesign, a teljes ParaPoly grafikai arculat (beleértve a logot, a felhasznált rajzolt vagy szerkesztett képeket, a színkonbinációkat stb.) felhasználási jogai a Markland Kft.tulajdona. Azok részben vagy egészben történő felhasználása, másolása csak a Markland Kft. írásos beleegyezésével történhet.

 

8 Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés :

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

PDF változat

Purchase ticket Missions
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.
We use cookies to personalise content and ads.